ODF Workshop 28 februari 2008

Volop matchmaking bij ODF Workshop

 

 

Het was een lange dag met veel lezingen, maar de in grote getale toegestroomde deelnemers waren zeer te spreken over de ODF Workshop die plaatsvond in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60. Tijdens de pauzes en de lunch ontstonden er ook spontaan koppels van organisaties die nog aan het begin staan van het overgaan op ODF en organisaties die daarin verder zijn. De door programmabureau NOiV georganiseerde workshop was een plek bij uitstek voor informatie-uitwisseling en het delen van kennis over ODF.

De aftrap vond ‘s ochtends plaats en werd gedaan door dagvoorzitter Bert Bakker, die de plenaire zittingen tussendoor ook in goede banen leidde. De Australiër Michael Carden mocht als eerste spreker het spits afbijten. Met groot enthousiasme vertelde hij over de implementatie van ODF bij het gedigitaliseerd behoud van het Australische Nationaal Archief. Zoals ook enkele andere sprekers later die dag zouden doen, vertelde Carden over de ervaring van het NAA (National Archives of Australia) met de implementatie en over de problemen waartegen ze daarbij aanliepen. Daarnaast sprak de Australiër over de afwegingen van het NAA bij de keuze voor ODF.

De workshop was overgoten met een flink internationaal sausje door de aanwezigheid van zes sprekers uit het buitenland. De Deen Jens Jakob Andersen en de Duitser Werner Langer vertelden beiden vanuit hun eigen perspectief over de implementatie van ODF in de publieke sector van beide landen. Ook de Brit Gavin Beckett vertelde hierover in het geval van de stad Bristol, waar ze sinds 2005 werken met StarOffice en ODF. Een puur Hollands voorbeeld van een ODF plugin uitrol gaf Ruud Koerts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De problemen waartegen ze aanliepen bij het overgaan op ODF, werden door de bezoekers herkend. De vier heren, maar ook de andere sprekers, gaven ook adviezen en tips voor organisaties die nog aan het begin staan van het ODF ondersteuningstraject. Vanaf 1 april moeten alle rijksoverheidsorganisaties in ieder geval zover zijn dat zij ODF ondersteunen. Er waren dan ook veel geïnteresseerden vanuit de verschillende ministeries.

Hoewel de workshop meer gericht was op de overheid, vertelde Jeroen Visser namens stichting HollandOpen over het perspectief vanuit de markt. Ook daarin zijn de voordelen van ODF talrijk. Arthur Buijs zorgde juist weer even voor een kijkje in de keuken. Als co-lead van NL.OpenOffice.org houdt hij zich bezig met de ODF-implementatie van het officeprogramma naar versie 3.0. Met een presentatie over ODF in de praktijk in een bedrijf maakte de Vlaming Ben van de Brande het spectrum compleet.

 

Na de laatste pauze gaf de eveneens Vlaamse Machtelt Garrels nog een vlammend betoog over de voordelen van de Open Standaarden en ODF. Behalve dat het de transparantie en onafhankelijkheid van organisaties bevordert, noemde Garrels een voordeel dat nog niet eerder langskwam: ODF voorziet ook in de behoeften van mensen met een fysieke beperking. Na haar presentatie was iedere deelnemer volledig overtuigd van het nut van ODF en de schone taak van de OpenDoc Society. Maar het belang van ODF werd vooral pakkend verwoord door Carden, die Jeff Rothenberg citeerde: “Digital information lasts forever, or five years, wichever comes first.”

Door: Janine Bonenberg, redacteur e-Overheid

Foto’s: Rein Jonkman en Anuskha Soerahi