Contact

Programma NoiV (Nederland Open in Verbinding)
Stichting ICTU
Wilhelmina van Pruisenweg 104
Postbus 84011
2508 AA Den Haag

T +31 (0)70 888 77 17
Contactpersoon: fabrice.mous [at] ictu [dot] nl